50 nhân viên giao nhận

  • Mã số việc làm: 055314
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Làm việc theo sự sắp xếp của bộ phận vận hành Vận chuyển hàng hoá từ kho giao cho khách hàng bằng xe máy Chịu trách nhiệm thu tiền và nộp lại bộ phận thu ngân khi hết ca làm việc Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Yêu cầu từ Công ty Cổ phần Shopee Express
Vị trí 50 nhân viên giao nhận ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm 50 nhân viên giao nhận trực tiếp đến Công ty Cổ phần Shopee Express qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí 50 nhân viên giao nhận - Việc làm tại - Mã số công việc: 055314 - Đăng ký vào 02/02/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150055314/50-nhan-vien-giao-nhan.html

3 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
203

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý