Giám đốc dự án

Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch – dịch vụ Quy Nhơn

Số 03 Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055313
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc Số 03 Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.