Nhân viên bếp chính đi làm ngay!

Công ty TNHH RUSTICO

28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055307
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc 28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.