Chăm sóc khách hàng

Công ty CP Liên Doanh Hướng Dương Machida Gas

Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055303
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.