Nhân viên sales admin

Công ty Cổ phần Govi Việt Nam

Tòa nhà N01, ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055300
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc Tòa nhà N01, ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.