Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam

Lô E1, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055295
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/03/2021
  • Địa điểm làm việc Long An

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.