Bếp chính nhà hàng (đi làm ngay)

Redsun ITI Corporation

208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6 , Quận 3 , Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055293
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/03/2021
  • Địa điểm làm việc Bình Dương

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.