Nhân viên đào tạo tại hà nội, hồ chí minh

Công ty cổ phần T-Martstores

Số 1410, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055288
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/03/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.