Purchasing executive

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055272
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/03/2021
  • Địa điểm làm việc Bình Thuận
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
• Kiểm tra báo giá nhà cung cấp đã được GĐNM phê duyệt, đảm bảo tuân theo PR và hạng mục thanh to án của Công ty/ Verify supplier’s quotation that Plant Manager approved to ensure that they are in line with the Purchase Request (PR) & payment term in accordance with company required.
• Điều phối với team chuyên môn, chuẩn bị PR theo yêu cầu, thông số kỹ thuật của BBG/ Coordinate with functional teams, who prepared PR to understand requirements, specification, … of the quotation.
• So sánh giá các hạng mục chính về bảo trì, vận hành trong danh sách được xác nhận bởi FD, làm việc với NCC/ Compare quotations for main items of Operations and Maintenance in the list that the Finance Director confirmed and work with the suppliers to get the right quotation.
• Phụ trách cập nhật PR vào hệ thống/ In charge of input approved PR and confirm the right quotation on Tally.
• Đảm bảo hồ sơ PR theo đúng dữ liệu Tally để chuẩn bị làm PO/ WO/ Ensure all hard copies of PR, right quotation and support documents are consistent with data input on Tally to prepare the Purchase Order (PO)/Work Order (WO).
• Phát hành PO/ WO sau khi được duyệt trên hệ thống/ Issue the PO/ WO after approved on Tally in accordance with company approval matrix & full required signatures. Inform functional teams to purchase.
• Nhận hồ sơ yêu cầu cho PO/ WO từ các team chuyên môn. Kiểm tra, đảm bảo nội dung đúng, đủ chữ ký với dữ liệu trên hệ thống, chuyển hồ sơ cho FA để thanh toán/ Receive hard copies of required documents for PO/WO from functional teams. Double check to ensure all information are consistent with data input on Tally and full required signatures and transfer to Factory Accountant to proceed payment.
• Lập báo cáo mua hàng/ Prepare weekly purchasing report.
• Hỗ trợ FD đánh giá chất lượng NCC định kỳ/ Assist the Finance Director in Annual Supplier Quality Assessment.
• Other duties are assigned when required.

- Được xét Tăng lương định kỳ
- Lương tháng 13
- Tham gia Bảo hiểm 24/7
- Có cơ hội được đào tạo nâng cao chuyên môn
Yêu cầu từ Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam
Vị trí Purchasing executive ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- University/ college's degree or at least 01 experienced year of same position.
- Good communication skill.
- Good English & computer is an advantage./.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Purchasing executive trực tiếp đến Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Purchasing executive - Mã số công việc: 055272 - Đăng ký vào 30/01/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150055272/purchasing-executive.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
101

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý