Trưởng bộ phận mua hàng

CÔNG TY CP SAIGON AUTO SUPPORTING INDUSTRY

2721/3B, QL1, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055266
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.