Nhân viên chăm sóc khách hàng (call center)

Công ty TNHH Myhotels Việt Nam

Sky Center 5B Phổ Quang Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055264
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.