Nhân viên kinh doanh thu nhập từ 15 -25tr/ tháng

Công ty Cổ phần Pro Materials Việt Nam

Tầng 5 tòa nhà Hải Ngân, số 9 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055260
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.