Nhân viên admin sales (nữ)

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Tầng 5, tòa nhà công ty bao bì 277 Số 4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055257
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.