Kỹ thuật viên ngành xây dựng làm việc lâu dài tại nhật bản.

Công ty Cổ phần Sei Jin Việt Nam

60 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055254
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Nước ngoài

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.