Nhân viên kỹ thuật spi, aoi, xray

Công ty TNHH Test Research Innovation Việt Nam

Shophouse 01, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, Việt Nam.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055242
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bắc Ninh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.