Nhân viên phòng thí nghiệm

Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)

Lô R (R1) Khu công nghiệp Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055239
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bắc Ninh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.