Quản lý chi nhánh (hà nội computer)

Công ty cổ phần máy tính Hà Nội

131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055237
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bắc Ninh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.