Tài xế container (đi làm ngay )

Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long.

: Lô 101/1, Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Na

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055230
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bình Phước

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.