Tuyển Nhân viên kỹ thuật hiện trường [tam nông -đồng tháp]

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh

Lô I-A2 đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055229
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Đồng Tháp

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.