Nhân viên giám định kiêm sửa chữa container

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải

97/48 khu phố 5, Đường Số 8 - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055224
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.