Nhân viên tư vấn cửa hàng kính áp tròng

Công Ty TNHH Eyeiyagi

số 5 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055223
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.