Nhân viên thu hồi phí thị trường miền nam

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank FC)

Tầng 3B, Tòa nhà REE, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055215
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.