Giáo viên tiểu học thu nhập 10 -15 triệu tại hà nội ,đi làm trước tết hoặc sau tết

Trường Tiểu Học Công Nghệ Giáo Dục Hà Nội

229 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055209
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.