Trưởng nhóm thiết kế nội thất (thu nhập từ 20 triệu)

Công ty TNHH DesignGage

Số 4, đường số 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055207
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.