Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Lô CN17-21, Cụm công nghiệp Bãi Ba-Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055206
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Phú Thọ

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.