Nhân viên thu mua

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Số 07 Đường 46B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055200
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.