Nhân viên thiết kế đồ họa

Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Ngân Hà

Tầng 2, tòa nhà Sunshine building, số 74 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055199
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.