Nhân viên vận hành cơ sở hạ tầng tại kcn linh trung- thủ đức

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam)

- Đội Vận hành ở KCX Linh Trung 1 (KCX Linh Trung I – KP4, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM) - Đội Vận hành ở KCX Linh Trung 2 (KCX Linh Trung II –P.Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, HCM)

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055198
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.