Nhân viên vệ sinh khử trùng

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt

72-74 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055197
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.