Nhân viên thiết kế 2d sự kiện thu nhập trên 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NEXUS

18 B/18 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055189
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.