Tuyển Quản lý khu vực kênh otc -thu nhập up to 1500$

Công Ty TNHH Nhất Nhất

Số 6A/508 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055183
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.