Cộng tác viên kinh doanh -bán hàng theo dự án

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN THÁI

30 Đường số 6, Khu dân cư Bình Đăng, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh,

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055181
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.