Nhân viên content marketing nhận việc sau tết

Công ty TNHH DERGO

Tòa nhà DERGO: 19A Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055174
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.