Thợ điện công trình lương tới 10 triệu, hà nội (đi làm ngay)

Công ty Cổ phần Đầu tư HICON

Tầng 6A, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055173
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.