Kế toán bán hàng

CÔNG TY TNHH TM ĐẠT LÂM

47 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055168
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.