[quận bình thạnh] quản lý cửa hàng thời trang -nhãn hàng aldo shoes accessories

Công ty Cổ Phần Nhà Thái

119-127 Nguyễn Cơ Thạch Phường An Lợi Đông, Quận 2, HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055167
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.