Nhân viên điều phối vận tải -bình dương

CTy TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Tài

81D / 2 KP 1b, Đường Từ Văn Phước, P.An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055164
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Bình Dương

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.