Nhân viên kinh doanh đi thị trường (thu nhập trên 15 triệu)

Công ty CP Lưới Thái Việt

166 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055139
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.