Nhân viên kinh doanh nam

Công Ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An)

KCN Thịnh Phát, TL 830, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055133
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.