Digital marketing executive

Công ty TNHH T Entertainment

Lầu 1, Tòa nhà 166 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055107
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.