Nhân viên seo tại hoài đức, hà nội (phỏng vấn trước tết, ra tết đi làm)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

Cụm công nghiệp Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055079
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.