Nhân viên kinh doanh thiết bị -vật tư ytế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Quang Dương

Phòng 3806, HH2B khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055067
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/02/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.