F88 -chuyên viên vận hành nghiệp vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

220 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055056
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 220 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.