Chuyên viên đấu thầu tại nghệ an

Công ty TNHH Minh Quang

Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055053
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.