Nhân viên chăm sóc khách hàng (tư vấn)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Tầng 12A - Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, ,P.12, Q. Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055047
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 12A - Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, ,P.12, Q. Tân Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.