Nhân viên kinh doanh (sales person)

Công Ty TNHH Shenlian

714 TÂN KỲ TÂN QUÝ, P. BÌNH HƯNG HOÀ, Q. BÌNH TÂN, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055046
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 714 TÂN KỲ TÂN QUÝ, P. BÌNH HƯNG HOÀ, Q. BÌNH TÂN, TP. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.