Nhân viên kinh doanh ban phát triển (cn thái nguyên)

Công ty TNHH Yakult Việt Nam

Khu dân cư số 1, Tổ 15, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055040
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Khu dân cư số 1, Tổ 15, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.