Nhân viên kinh doanh thị trường thu nhập trên 10 triệu (bình dương, bình phước)

CÔNG TY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

20 Pico Plaza Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055039
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 20 Pico Plaza Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.