Nhân viên thiết kế nội thất tại bình dương

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT QUANG PHÁT

Thửa đất số 946, tờ bản đồ số 10, khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055037
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Thửa đất số 946, tờ bản đồ số 10, khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.