Nhân viên thống kê

Công ty TNHH Tân Tiến Senko

23/8B ĐƯỜNG BÌNH THỚI, P.11, Q.11, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055035
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 23/8B ĐƯỜNG BÌNH THỚI, P.11, Q.11, TP. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.